Privacy verklaring

 

1.1 Inleiding

Wij waarderen het vertrouwen dat onze klanten in Tech Talents B.V. stellen. Met het oog op dat vertrouwen respecteren wij de privacy van onze klanten bij de verwerking van hun persoonsgegevens wanneer zij van de website van Tech Talents B.V. gebruikmaken. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren. Voor marketingdoeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

1.2 Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens Tech Talents B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna ‘TECH TALENTS B.V.’). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is TECH TALENTS B.V. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

1.3 Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. Bij afname en levering van onze diensten worden de persoonsgegevens (zoals naw-gegevens) die u verstrekt door ons verwerkt. 

1.4 Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:
• analyses om onze dienstverlening te verbeteren
• voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten

1.5 Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

TECH TALENTS B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

1.6 Wat zijn mijn rechten?

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens. Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u een verzoek hiertoe indienen via info@tech-talents.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

1.7 Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

TECH TALENTS B.V. maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen, zoals autorisaties voor beperkte groepen medewerkers.

1.8 Het gebruik van cookies

TECH TALENTS B.V. maakt soms gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het gebruiksgemak van de website negatief aantasten. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

1.09 Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

1.10 Contact

Met dit privacybeleid stellen we u op de hoogte van de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per e-mail aan info@tech-talents.nl.